Verksamhetsområde

mahler | it

Driv dina affärer, låt inte de driva dig..

Copyright © All Rights Reserved mahlerit 2004

Verksamhetsområde

 

Varje företag strävar efter att skapa och upprätthålla konkurrensfördelar och att skapa värde. Följdaktligen pågår i alla organisationer någon form av förändring som syftar till utveckling.

 

I dagens affärsklimat verkar företag inte i ett vakuum utan är inbäddade i sin omgivning som i sin tur påverkar företagets adaptiva behov. Strategisk organisations- och affärsutveckling är två framgångsfaktorer för företagens konkurrenskraft.

 

Det är kompetensen, effektiviteten och handlingskraften som avgör om din organisation eller verksamhet kan hävda sig framgångsrikt och bli konkurrenskraftig. En organisations förmåga att fånga upp nya kunskaper och perspektiv kan vara avgörande för dess effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet.