Tjänster

mahler | it

Driv dina affärer, låt inte de driva dig..

Copyright © All Rights Reserved mahlerit 2004

Tjänster

 

mahler | it erbjuder en möjlighet för små till medelstora bolag att dra fördel av strategisk organisationsutveckling och affärsutveckling i samma omfattning som stora företag redan gör idag.

 

Verksamhetsutveckling med djup verksamhetskompetens och förståelse för IT, inom både privat och offentlig sektor. Vi bidrar till att kundernas affärsmodeller och verksamhetsprocesser utvecklas. Vi sätter verksamhetsnyttan i första rummet. Därefter stöttar vi våra kunder att konkretisera behov och krav på teknik i form av IT och informationssystem.

 

Vi är specialiserade på att utveckla processflöden och paketerade lösningar inom speciellt it sektorn men även övriga branscher. Tillsammans med våra kunder tar vi fram utvecklingsbehov, gör sambandsanalyser och skapar en tydlig målbild. Vi täcker in allt från analys och målarbete till strategi, struktur och kultur.

 

Affärsutveckling handlar om att analysera och utveckla ditt erbjudande och jobba med just dina förutsättningar på din marknad i förhållande till dina konkurrenter. Att använda extern hjälp, utan kopplingar, är ofta en snabbare och effektivare väg till lönsamhet